Politische Bildung

Sauber! Demokratie in der Hamburger Gebäudedienstleistung gestalten

Bilgiler hakkında:

Irkçılığa karşı harekete geçmek   >>>

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu/Ayrımcılık karşıtı yasa   >>>
(Allgemeines GleichbehandlungsGesetz, AGG)   >>>

Ortak Belirleme   >>>

Irkçılığa karşı harekete geçmek

Demokraside ırkçılığa yer yoktur.

Demokrasi, tüm insanların aynı saygınlığa ve aynı haklara sahip olduğu anlamına gelir.
Ancak ırkçılık bunun tam tersini iddia eder.
İşte bu nedenle ırkçılık ve demokrasi bir arada bulunamaz, birbirlerini dışlarlar.

Demokrasi tüm insanlara saygıya dayanır.

Irkçılığa karşı ne yapılabilinir?

Herkesin ırkçılığı bir sorun olarak ciddiye alması önemlidir!

İş yerinde neler olabilir?
Irkçılık konusunda bir şeyler yapmanın çeşitli yolları vardır.

İşverenler ve işyeri temsilciliği ırkçılığın rol oynadığı yerleri her zaman kontrol edebilir.
Örneğin, vardiya programlarının herkes için adil olup olmadığını kontrol edilenebilinir.
Çalışma ortamı da önemlidir.
İşyerinde ırkçılık hakkında açıkça konuşmak mümkün mü?
Şikayetler ciddiye alınıyor mu?

Herkesin şirkette kararların nasıl alındığını anlaması da yardımcı olur.
Herkes aynı fırsatlara sahip mi? Örneğin, herkes eğitim alabilir veya yönetici pozisyonuna gelebilir mi?

Bir şirketin bir şikayet merkezine ihtiyacı vardır.
Hatta bu zorunludur. Ayrımcılık durumunda herkes buraya şikayette bulunabilir.

İşyeri temsilciliği işverenle bir iş sözleşmesi imzalayabilir.
İş sözleşmesi, örneğin ırkçılıkla mücadele için şirkette neler yapılacağını belirler.

İşyeri temsilciliği ve işveren ırkçılığa karşı eğitim verebilir.

İşyeri temsilciliği işten çıkarma talep edebilir.

Bu, bir kişinin tekrar tekrar ırkçı davranışlarda bulunması halinde mümkündür.
Bunun için kullanılan teknik terim “endüstriyel barışın bozulması” olarak adlandırılır (“Störung des Betriebsfriedens”).

Bireysel olarak çalışanlar ne yapabilir?

Çalışanlar, örneğin bir kişi ırkçı hakarete maruz kalıyorsa, bu durumdan etkilenen kişilerle ittifaklar kurabilir.
O zaman kişiyle konuşmak ve yardım teklif etmek iyi olur.
Danışma merkezleri de ırkçı durumlardan sonra yardımcı olabilir.

Kendi haklarınızı bilmek önemlidir.
İşyeri temsilciliği eğitim konusunda yardımcı olabilir.
Ayrıca iş toplantılarında bilgi sağlar.
Danışma merkezleri de kendi haklarınız hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Bazı insanlar ırkçılığı bir sorun olarak görmezler.
Yine de bu konuda bir şeyler yapmak için başkalarının desteği yardımcı olabilir.
Siz de bir şeyleri değiştirmek isteyen diğer çalışanlarla güçlerinizi birleştirebilirsiniz.
Ya da ırkçılığa karşı çalışan bir kuruluştan destek isteyebilirsiniz.

Harekete geçmenin pek çok yolu var.

Irkçılığa karşı ve demokrasi için birlikte.

pBu web siteleri bilgi ve yardım sağlar:

Bu danışma merkezleri, ırkçı şiddete maruz kalan kişilere destek sağlamaktadır:
https://verband-brg.de/beratung/#beratungsstellen

Bir danışma merkezi burada bilgi toplamıştır: Irkçı bir saldırıdan sonra yapılması gerekenler?
https://t1p.de/ige1r

Bu danışma merkezleri, ırk ayrımcılığına uğrayan kişilere destek sağlamaktadır:
https://www.antidiskriminierung.org/ratsuchende


İşte konuyla ilgili “Sauber” projesinden podcast (Almanca’da):

6 Başa dönüş 6

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu/Ayrımcılık karşıtı yasa
(Allgemeines GleichbehandlungsGesetz, AGG)

Ayrımcılığın demokrasilerde yeri yoktur.

Almanya’da Genel Eşit Muamele Yasası, AGG geçerlidir.
(İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu)

Bunun bir diğer adı da Ayrımcılıkla Mücadele Yasası’dır.
Bu yasa ayrımcılıkla mücadeleye yardımcı olur.

AGG şöyle der: Tüm insanlara eşit muamele yapılmalıdır.
Bu, onlara aynı fırsatların ve şansların verilmesi gerektiği anlamına gelir.

Genel Eşit Muamele Yasası
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG)

Yasalar ayrımcılığı yasaklamaktadır.
Ancak her eşit olmayan muamele ayrımcılık değildir.
Bu nedenle AGG neyin ayrımcı ve yasak olduğunu belirtir.
Örneğin, şu temellere dayalı ayrımcılık:

 • köken
 • cinsiyet
 • din
 • engellilik
 • cinsel kimlik
 • yaş

AGG hangi hakları veriyor?

Yasa önemlidir.
Eğer birisi yasayı ihlal ederse, ayrımcılığa uğrayan kişi dava açabilir.
Mahkeme ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğine karar verebilir.
Ayrıca ayrımcılığa uğrayan kişi tazminat olarak para alabilir.

AGG neleri yasaklamaktadır?

Ayrımcılık çeşitli durumlarda ortaya çıkabilir.
Ancak bazen ayrımcılığı fark etmekte zorlanırız.
Bu nedenle AGG doğrudan ve dolaylı ayrımcılık arasında ayrım yapmaktadır.

Doğrudan ayrımcılık durumunda, bir kişi doğrudan etkilenir.
Bu bir kişi dezavantajlıdır.
Örneğin, bir kadın başörtüsü taktığı için işe alınmaz.
Ya da bir erkek 50 yaşın üzerinde olduğu için bir eğitim kursuna alınmaz.
Ya da bir kadın ana dili polonca olduğu için yönetici yapılmıyor.
Bu tür şeyler yasaktır.

Dolaylı ayrımcılık durumunda ise sorun bir kuraldır.
Kural herkes için geçerlidir ve tarafsız görünmektedir.
Ancak kural aslında bir grup insanı cezalandırmaktadır.
Örneğin, eğer bir kural varsa: Yarı zamanlı çalışanlar sebepsiz yere daha fazla eğitim alamazlar.
Kural ilk başta tarafsız görünür.
Ancak yarı zamanlı çalışanların neredeyse tamamı kadındır.
Aslında kadınlar diğerlerine göre daha büyük bir dezavantaja sahiptir.
Bu yasaklanmıştır.

Bazı hakaretler veya korkutmalar ayrımcıdır.
Örneğin, bir kişinin kökenini hedef alıyorlarsa.
Bu da yasaklanmıştır.

İşyerinde ayrımcılığın önlenmesi

Almanya’daki şirketler ayrımcılık yapılmamasını sağlamalıdır.
Ayrımcılığı önlemek için önlemler almalıdırlar.
Ve şirketlerin herkesin başvurabileceği bir şikayet bürosu olmalıdır.
Bir kişi şikayette bulunursa, bunun sonucunda daha az elverişli bir muamele görmemelidir.

Harekete geçmenin yolları var.

Ayrımcılığa karşı ve demokrasi lehine birlikte.

p
Bu web siteleri bilgi ve yardım sağlamaktadır:

Bu danışma merkezi ayrımcı bir durumdan sonra haklar hakkında bilgi vermektedir:
www.antidiskriminierungsstelle.de

Hamburg’daki “amira” danışma merkezi ırk ayrımcılığı vakalarında destek sağlamaktadır:
www.adb-hamburg.de

Burada diğer şehirler için danışmanlık merkezleri bulunmaktadır:
www.antidiskriminierung.org/ratsuchende


İşte konuyla ilgili “Sauber” projesinden podcast (Almanca’da):

6 Başa dönüş 6

Ortak Belirleme

Demokrasi birlikte karar vermeyi içerir

Çalışanların hakları vardır. Bu haklar çalışma konseyi tarafından temsil edilir.

İşyerinde ortak karar alma, bir şirketteki çalışanların daha iyi koşullar altında çalışmasını sağlar.
Bir işyeri temsilciliği, çalışanların işverenleri karşısındaki çıkarlarını temsil eder.

Ortak karar alma, işyerinde işleyen demokrasidir.

Çalışma konseyi tarafından ortak karar alma

Eğer bir şirket yeterince büyükse, çalışanlar bir işçi konseyi seçebilir.
Çalışma konseyi şirketteki tüm çalışanların çıkarlarını temsil eder.

Çalışma konseyinin pek çok konuda söz hakkı vardır. Örneğin:

 • İşyeri organizasyonu
 • sağlık ve güvenlik
 • çalışma saatleri
 • Aile ve kariyer uyumu
 • İşe alım ve işten çıkarmalar

Bir çalışma konseyinin birçok avantajı vardır:

İşyeri temsilciliğinin olduğu yerlerde çalışanlar daha fazla hakka sahip olur ve operasyonel süreçlere daha iyi dahil olurlar.
Bunun nedeni, çalışma konseyinin çeşitli hususlara uyulmasını sağlamasıdır. Örneğin:

 • Kanunlar ve yönetmelikler
 • Kaza önleme yönetmelikleri
 • şi̇rket anlaşmalari
 • şirket için geçerli olan toplu iş sözleşmesi

Bir çalışma konseyi sosyal konularla da ilgilenir.
İşverenle birlikte, şirkette hiç kimsenin ayrımcılığa uğramamasını sağlamalıdır.

İşyeri temsilciliğinde çalışmak işverenlerle çatışmalara yol açabilir.
Bu nedenle, işyeri temsilciliği üyeleri işten çıkarılmaya karşı özel bir korumaya sahiptir.

Sendikalar aracılığıyla ortak karar alma

Toplu sözleşmeler çalışma koşullarını düzenler.
İş sözleşmelerinden daha önceliklidirler.
Anlaşmalar işverenler ve sendikalar arasında müzakere edilir.
Her iki taraf da müzakerelere temsilci gönderir.

İyi bir sonuç için her iki tarafın da eşit derecede güçlü olması gerekir.
Bir sendikanın çok sayıda üyesi varsa güçlüdür.
Güçlü bir sendika müzakerelerde daha fazla ağırlık taşır ve daha iyi çalışma koşullarına sahip bir toplu sözleşmeyi daha kolay elde edebilir.

Toplu sözleşmesi olan şirketler, toplu sözleşmesi olmayan şirketlere göre daha iyi çalışma koşulları sunar.
Toplu sözleşme, sendika üyesi olmayan çalışanlar için bile geçerli olabilir.

Bazı işverenler şirketleri için toplu sözleşme istemezler çünkü bu durumda çalışanlara daha fazla para ödemek zorunda kalacaklardır.
Çalışanlar işyerlerinde kendilerini rahat hissettiklerinde ve karar alma sürecine katılabildiklerinde tüm şirket için büyük faydalar sağlayacağını unuturlar.
Çalışanlar işyerlerinden memnunsa, şirkette kalacak ve iyi fikirlerle katkıda bulunacaklardır.

pBu web siteleri bilgi ve yardım sağlar:

Burada ortak karar alma konusunda bilgi bulabilirsiniz:
https://www.dgb-mento.de/mento/publikationen/schriftenreihe


İşte konuyla ilgili “Sauber” projesinden podcast (Almanca’da):

6 Başa dönüş 6

Logo Projekt Sauber

Kontakt

Projekt Sauber! Demokratie in der
Hamburger Gebäudedienstleistung gestalten


E-Mail: sauber@hamburg.arbeitundleben.de

Telefon: 040 284 016 15


Website

Das Projekt “Sauber!” ist Teil der:

Gefördert durch das:

Administriert durch das: