Witamy w Arbeit und Leben Hamburg

Szkolimy, doradzamy, informujemy

Działamy na rzecz silnego społeczeństwa

lokalnie - regionalnie - międzynarodowo

Kształcenie ustawiczne bez granic

Edukacja polityczna

 

 • Urlopy szkoleniowe (Bildungsurlaub) i seminaria
 • Kształcenie młodzieży na tematy polityczne
 • Młodzież i religia
 • empower – poradnictwo dla ofiar prawicowej, rasistowskiej i antysemickiej przemocy
 • Mobilny Zespół Poradnictwa Przeciwko Ekstremizmowi Prawicowemu (MBT)
 • Projekt “Kita gerecht” – oferta szkoleniowa
 • Projekt “Sauber!” – oferta dla branży sprzątającej związana z demokracją

Poradnictwo wielojęzyczne

Sprawiedliwy rynek pracy

 • Poradnia dla Mobilnych Pracowników Europejskich
 • Projekt IQ Faire Integration
 • INQA-Coaching
 • KOMPASS – kompaktowa pomoc dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • RZZ – Regionalne Centrum na  Rzecz Przyszłości

Porady, informacje i seminaria

Edukacja podstawowa i uczestnictwo

 • Projekt “BasisKomNet”
 • Projekt “Dobre Perspektywy – kształcenie podstawowe w firmach
 • Projekt “Różnorodność w świecie pracy” (VidA)

Poradnia Handicap

Serwis dla osób niepełnosprawnych:

 • Porady i informacje dla przedstawicieli osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i innych grup interesów w miejscach pracy
 • Oferta szkoleniowa

Projekty dotyczące przestrzeni społecznej

Billenetz

 • Projekty i oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicach Billstedt, Hamm, Horn i Rothenburgsort
 • Projekt “MüHoBi – zawsze w ruchu”
 • Projekt “Am Fluss 2” – oferty poradnictwa i edukacji dla osób poszukujących pracy
 • Atlas miejsc nauki zawodu we wschodnich dzielnicach Hamburga

Kwalifikacje zawodowe – sieć kontaktów na całym świecie

Edukacja Międzynarodowa

 • Projekt “Wege nach Europa für alle”
 • Move On! – Twoja Szansa w Europie
 • Future4VET
 • CoRiCert

Arbeit und Leben Bildungswerk GmbH

Interesują się Państwo takimi tematami jak międzynarodowe kształcenie ustawiczne, pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników, zarządzanie różnorodnością, procesy digitalizacji w świecie pracy lub szkolenia dla rad zakładowych? Oferujemy poradnictwo i szkolenia dla pracowników oraz dla przedstawicieli kierownictwa firm.